Forsinkelseserklæring

Slik fyller du i skjemaet:
  • Billettnummer/bookingnr. skrives uten bindestrek. Reiser du med Startour, tar du bort de to siste siffer i billettnummer/bookingnummer (som ofte slutter med -01 eller -02).
    Reiser du med Apollo, tar du bort den første nullen i billettnummer/bookingnr.
  • Etternavn fylles ut slik det står i passet ditt.
  • Skjemaet sendes så til ditt eget forsikringsselskap.